a-domare hoppning & överdomare hoppning/dressyr

Gick mina första domarkurser  1977 (både dressyr & hoppning). Började redan då döma hoppning, B-domare sedan 1982, A-domare sedan 1997 & överdomare sedan 2007.

From 2018 har jag dragit ner mina domaruppdrag och bokar endast in några få lokal/regionala ponnyhoppningar :)  in några enstaka.

Oktober

13-14 oktober, Tingsryds RKK
Lokal/Regional ponnyhoppning

NOVEMBER

11 november
BONUS CUP, Algutsrum

DECember

9 december
BONUS CUP, Körningsven