a-domare hoppning & överdomare hoppning/dressyr

Gick mina första domarkurser  1977 (både dressyr & hoppning). Började redan då döma hoppning, B-domare sedan 1982, A-domare sedan 1997 & överdomare sedan 2007.
From 2018 har jag dragit ner mina domaruppdrag och bokar endast in några få lokal/regionala ponnyhoppningar :)  

novemBER

15 november
Algutsrum, Pay & Jump 
BONUS CUP omg 1
 

decembER

12 december
Körningsven, Pay & jump
BONUS CUP omg 2

januari

   januari
Algutsrum, Pay & Jump
BONUS CUP omg 3