Ann  "BELLA"  rodhelind

Equus Cabella är ett enskilt företag som jag startade januari 2008.
All träning sker på egen risk – se över Din olycksfallsförsäkring!
Innehar F-skatt

MOBIL

070-253 22 10
 

Bankgiro 229-0161

6% moms
Träning, uppdrag &
övrig utbildning.
25% moms
Försäljning teoripaket
Försäljning Equipe mm

MAIL

ann.rodhelind@telia.com