Motionsgänget
TEAM EQUUS FOR HOPE

MARGARETALOPPET i KALMAR en löpfest för tjejer i alla åldrar
5 km gå/lunka/spring runt Fredrikskans, Ängö mm - utefter vattnet! 

"TEAM EQUUS FOR HOPE" var med och bidrog då med drygt 2000 kr  till insamlingen "Equus for Hope/Ride for Cancer".