stall VÄSTERSLÄT KALMAR

HOPPNING 
Torsdagar from vecka 22 - vecka 34
Träning på utebana 40 x 36 med mycket bra underlag
Max 5 ekipage/grupp

STALL LANDBORGEN ALGUTSRUM

HOPPNING
Torsdagar from v.35 
Träning i ridhus 22 x 60 med mycket bra underlag
Max 5 ekipage/grupp